Livy Professional

Internet verandert de wereld, ook die van het vastgoed!

In zijn inmiddels welbekende boek “What would Google do?” geeft Jeff Jarvis aan hoe internet de wereld zal veranderen. In het hoofdstuk ‘Makelaarskantoor Google’ geeft hij aan hoe de transparantie van internet de rol van de tussenpersoon zal veranderen.

In Nederland heeft dr. Lenny Vulperhorst in zijn vastgoedlezing voor de Amsterdam School of Real Estate “Blindeman of coproducent?”, aangegeven hoe in zijn visie de markt moet veranderen.
Citaat: “Het afgelopen decennium waren de jaren van het krediet. Particulieren en bedrijven konden gemakkelijk aan geld komen en dat heeft tot een tot een sterke stijging van de vraag naar nieuwe woningen en gebouwen geleid. Dit ‘tijdperk van het krediet’ is een periode geweest waarin de bouw- en vastgoedsector de kans heeft gekregen om een eigen businessmodel te introduceren, dat niet alleen optimaal wind vangt bij economische vooruitgang, maar ook continuïteit garandeert bij economische stagnatie. Dat is niet gelukt. Het businessmodel is een mooi weer model gebleken.
Het komende decennium moet benut worden om van de bouw- en vastgoedsector een zelfscheppende bedrijfstak te maken. Van gestuurd door krediet naar zelfscheppend ondernemerschap. Degelijk. Betrouwbaar. Saai. Maar juist inventief naar consumenten en gebruikers. En creatief in coproductie en allianties met die klanten. Daarbij komt het aan op versimpelen en het zoeken naar schaalniveau, dat het anonimiseren tussen klant en producent opheft.
Voor intermediairs is in dat model geen ruimte meer. En ook banken en beleggers krijgen een andere rol. Zij stimuleren niet langer de aanbodzijde, maar ondersteunen de vraagzijde. Zij zijn in de toekomst de natuurlijke partner van kopers en huurders, niet van de aanbieders.

Als de huidige crisis voorbij is, ziet de bouw- en vastgoedwereld er dan anders uit? Of anders gezegd: wat gebeurt er de komende 3 tot 5 jaar? Wie investeren er? Hoe? Waarom? Met wie? En niet te vergeten: hoe liggen de machtsverhoudingen? Wie bepalen de marktverhoudingen? Die vragen zijn leidend in deze vastgoedlezing.
Enerzijds ga ik er van uit dat de marktomstandigheden van de jaren ’00 niet terugkeren (“die tijden komen nooit meer terug”), anderzijds ga ik er van uit dat ondernemers heel anders moeten gaan denken over hun business. Want wat wil de bouw- en vastgoedsector zijn? Een sector die volgend is en produceert wat in overheidsplannen wordt gevraagd? Met andere woorden: leveranciers van bouwcapaciteit. Of een sector die eigenlijk alleen in tijden van economische voorspoed zelfstandig floreert, omdat dan iedereen varkensvlees wil eten? Aanbodgestuurde bedrijven dus in een markt met veel vraag. Of een zelfscheppende sector, die op eigen kracht in staat is in nauwe coproductie met klanten, kopers en huurders, woningen en gebouwen te maken?

Zowel woningen als kantoren worden min of meer ontwikkeld voor een anonieme markt. De echte klant heeft zich nog niet gemeld en als die er wel is, dan is zijn invloed op het product beperkt. Bij uitstek wordt dus een klassieke aanbodbenadering gehanteerd. Die werkt uitstekend, zolang er voldoende vraag naar is, maar zodra die inzakt, is er een groot probleem: namelijk dat van de onverkocht voorraden en de stagnerende productie.” Einde citaat. Zie hier de volledige vastgoedlezing_2009.

Tot nu toe signaleren wij nog weinig verandering in de markt, de transparantie en samenwerking is nog ver te zoeken. Zijn de vastgoedpartijen in staat om op de veranderende marktomstandigheden in te spelen of zal de vernieuwing van buitenaf moeten komen?

Reacties zijn gesloten.